განცხადების დამატება

თქვენ შეგიძლიათ დაამატოთ განცხადება სისხლის დონაციის შესახებ, რომელსაც ნახავს უამრავი ადმნიანი და შეძლებთ თქვენს დახმარებას.

მოთხოვნილი სისხლის ჯგუფის შესახებ ინფორმაცია ავტომატურად გადაეცემა ყველა შესაბამის მომხარებელს

გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია