სიახლეები

სისხლის ჯგუფების მემკვიდრეობა

სისხლის ჯგუფები მემკვიდრეობით მიიღება ჩვენი ბიოლოგიური მშობლებისგან, ისევე როგორც თვალის ფერი და სხვა გენეტიკური თვისებები. ABO სისხლის ჯგუფის სისტემის შემადგენლობაში, A და B გენი თანადაფინანსებულია, ანუ ესენი გამოიხატება, როდესაც გენი არსებობს. O გენი დუმს და გამოხატულია მხოლოდ მაშინ, როდესაც არც A და არც B არ არის წარმოდგენილი. Rh (D) ჯგუფი ასევე დომინანტია და გამოიხატება, თუ რომელიმე მშობლისგან მემკვიდრეობით მიიღება. თუ Rh (D) ტიპი მშობლებისგან არ მიუღია, მაშინ ინდივიდი იქნება Rh (D) უარყოფითი. სურათში მოცემულია მშობლების შესაძლო ABO და Rh (D) კომბინაციები და მათი ბიოლოგიური შვილების შესაძლო სისხლის ტიპები